Měření a řízení přes internet

Tato stránka je určena pro prezentaci vybraných řešení systému SensorFor. Běžnému uživateli poslouží jako inspirace pro řešení jeho konkrétních potřeb. Novým uživatelům může přiblížit možnosti a schopnosti systému SensorFor. Některé z ukázkových systému je možné po dohodě navštívit a "osahat" si naživo. Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás ZDE.

 

Referenční systém "Dům"

Monitorování širokého spektra environmentálních veličin ve 3-patrovém rodinném domě. Sledovanými veličinami jsou teplota, vlhkost, tlak a osvětlení. Měřená data je možné analyzovat prostřednictvím webového rozhraní. Kritické hodnoty jsou směrovány přímo na mobilní telefony vlastníků systému. Připojení k internetu je realizováno pomocí domácí sítě.

 

Referenční systém "Dílna"

Zajištění vhodných pracovních podmínek v dílně strojního obrábění monitorováním vlhkosti, tlaku a osvětlení. Měřená data jsou dále automatizovaně zpracovávána vnitřním informačním systémem majitele s využitím http/csv přístupu. Připojení k internetu je relizováno pomocí firemní sítě.

 

Referenční systém "Prostředí"

Přenosný ukázkový systém SensorFor. Je jedním ze systémů, který Vám mohou prezentovat naši obchodní zástupci přímo u Vás! Defaultně jsou připojeny senzory teploty, vlhkosti a tlaku, ale demonstrativně lze připojit jakýkoliv jiný modul SensorFor. Tento systém má svoje vlastní internetové připojení využívající síť Vodafone.

 

Referenční systém "Kotel"

Zabezpečení kotelny tuhých paliv včetně přilehlého skladu paliv. Monitorována je teplota prostředí a na několika místech částice oxidu uhlenatého ve vzduchu. Hraniční hodnoty jsou ihned odesílány správci kotelny na jeho mobilní telefon. Dlouhodobá analýza měřených dat probíhá pomocí webového rozhraní systému SensorFor, opět v režii správce kotelny. Připojení k internetu je realizování pomocí vnitřní sítě.

 

Referenční systém "Bezpečí"

Zabezpečení přístupu do domu je realizováno mag. zámkem ovládaným lokálně pomocí elektronického klíče nebo vzdáleně přes Internet. Všechny klíče mají přiřazen jedinečný kód, přístupové časy jednotlivých uživatelů je možné dohledat na serveru SensorFor. Zabezpečení domu je zesíleno IR pohybovým čidlem, které při detekci osoby v době uzamčení objektu odesílá zaregistrovaným uživatelům SMS zprávu na jejich mobilní telefon.

 

Referenční systém "Brána"

Jedno z nejjednoduších použití systému SensorFor - dálkové ovládání čehokoliv. V tomto případě se jedná o ovládání vstupních vrat přes internet a mobilní telefon (internetový prohlížeč i SMS). Firma se nachází v našem sousedství, takže je možné dohodnout vyzkoušení (otevírání a zavírání vrat) téměř na počkání.

 

Referenční systém "Zaplavení"

Ochrana sklepních prostorů proti zaplavení řešená způsobem "vše v jednom" - ethernetové rozhraní záplavového senzoru je napájeno přímo z WiFi klienta, který je napájen přímo ze sítě 230VAC. Hlavní funkcí WiFi klienta je propojení senzoru a sítě Internet. Na serveru SensorFor lze on-line monitorovat stav zaplavení prostorů. Pokud je překročena nastavená mez, systém okamžitě informuje uživatele emailem a SMS zprávou.

 

Referenční systém "Teplota"

Mobilní ukázkový systém SensorFor. Další ze systémů, se kterým se můžete setkat při našich prezentacích. Je zabudován v rozvaděči pro dlouhodobé umístění ve venkovním prostředí. Připojení k internetu je realizováno propojením se sítí T-Mobile, tzn. je dostupné všude - není nutné se připojovat k žádné interní síti. Díky velmi malému datovému toku a nižší komunikační periodě je poplatek firmě T-Mobile cca 8Kč za měsíc.

 

Referenční systém "Wattmetr"

Měření spotřeby elektrické energie rodinného domu v síti 3x400V. Pro primární měření je použit 3f wattmetr s externím výstupem, na který je připojeno zařízení systému SensorFor. To zajišťuje ukládání hodnot spotřebované energie jak do sebe sama, tak i přenos dat na Internet pomocí WiFi. Na serveru SensorFor lze on-line monitorovat spotřebu elektrické energie. Pokud je překročeno nastavené množství energie, systém okamžitě informuje uživatele emailem a SMS zprávou.

 

Referenční systém "Voda"

Tento systém je instalován v zasedací mistnosti naší firmy. Zde demonstrujeme našim zákazníkům zapínání/vypínání spotřebičů 230V, měření příkonu/výkonu spotřebičů 230V a měření průtoku kapalin. To vše prostřednictvím sítě internet, ke které je systém připojen pomocí naší firemní sítě.

 

Referenční systém "Osvětlení"

Vzdálené ovládání osvětlení ve firemních prostorech je určeno zejména pro demonstraci našim zákazníkům, jak přes počítač nebo mobilní telefon ovládat libovolný 1f spotřebič 230VAC. Na serveru SensorFor lze on-line sledovat stav sepnutí a napájecí napětí spotřebiče.

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"