Měření a řízení přes internet

Referenční systém "Dům" - reálné foto systému v pozadí webového rozhraní

 

Měřící systém "Dům" je ukázkou komplexnějšího využití platformy SensorFor pro monitorování vnitřních prostorů rodinného domu. Mezi hlavní sledované veličiny patří teplota, tlak, vlhkost a osvětlení. Měřené hodnoty těchto veličin následně slouží pro zpětnovazebné zvýšení komfortu života v domě a pro sledování poruchových stavů v jednotlivých místostech domu (světlo svítí v prázdé místosti, v prádelně je příliš velká vlhkost, v ložnici je příliš nízká teplota atd..). Všechny přechody do těchto stavů je samozřejmě systém schopný hlásit uživateli i prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy. Na Webovém rozhraní SensorFor Cloud serveru může uživatel sledovat měřené hodnoty všech veličin ve všech místnostech v širších časových souvislostech či je vzájemně porovnávat nebo měřená data využít pro další libovolné účely (autonomní řízení komfortu života v domě, analýza měřených dat nástroji třetích stran atd..). Měřící část systému je tvořena třemi moduly pro měření teploty SC1-TM1, dvěma moduly pro měření osvětlení SC2-LX1, dvěma moduly pro měření tlaku SC3-BP1 a dvěma moduly pro měření vlhkosti SC4-HM1. Všechny tyto moduly jsou společně s internetovou bránou Raspberry PI připojeny do místní sítě tvořené WiFi routerem Edimax BR-6228nS V3, který propojuje systém s Internetem respektive se SensorFor Cloud serverem. 

Systém "Dům" není přímo určen pro přímou demonstraci, protože je reálnou aplikací našeho zákazníka. Po domluvě ZDE jsme ale ochotni připravit obdobný systém pro názornou ukázku v zasedací místnosti naší firmy.

Referenční systém "Dům" - blokové schéma systému

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"