Měření a řízení přes internet

Implementací služby D2D získal systém SensorFor nový rozměr svého využití. Do té doby si uživatelé, kteří chtěli vytvořit nějakou interakci mezi jednotlivými zařízeními, museli napsat vlastní skript, který byl ve stanovené periodě spouštěn aplikačním serverem. Zvláště pro jednodušší požadavky na interakci mezi zařízeními to byl postup poměrně komplikovaný. A pak tu byla ještě zmiňovaná perioda, ve které byl skript na serveru spouštěn. Pokud jste skript nespustili přímo v bráně Raspberry PI, byla nejmenší velikost této periody řádově minuty a to znamenalo pro značné množství aplikací poměrně velké zpoždění mezi měřením a akčním zásahem. Naopak implementace skriptu v Raspberry PI zase vyžadovala poměrně slušné znalosti uživatele. Co se tedy od té doby změnilo? Jmenovaný skript jsme jednoduše řečeno implementovali přímo do SSF SW, který běží v každé Raspberry PI a zprostředkovává cloudovou komunikaci všem zařízením ve vaší lokální síti. A tento skript je jednoduše konfigurovatelný přímo z uživatelského prostředí daného zařízení na SensorFor cloud serveru! Pro názornou představu přinášíme několik zajímavých aplikací, které jsme řešili s našimi zákazníky s využitím služby D2D:

1) Řízení vytápění velkého skladu na základě měření teploty a vlhkosti uvnitř.

2) Řízení odvětrávání na základě výskytu CO v objektu kotelny ústředního vytápění.

3) Otevírání / zavírání oken domu na základě teploty uvnitř a v okolí objektu.

4) Experimentální zavírání střechy domu na základě blížícího se deště ze 4 směrů.

5) Řízení závlahového systému na základě vícebodového měření odporu půdy.

Již nemusíte ovládat vaše zařízení ručně, v rámci zpětnovazebního D2D propojení se řídí sama.

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"